To the main content

Privacy and cookie policy

We are actively working to safeguard your privacy. On this page you will find an overview of how and why we collect and handle personal information about you in accordance with Norwegian law.

We are working on updating the policy in English. In the meanwhile, see the Norwegian version:

Når samler Quesnay inn personopplysninger?

Den informasjonen vi har om deg har vi mottatt i hovedsak fordi:

 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du har sendt oss en mail til support@quesnay.com eller hello@quesnay.com
 • Du er kunde hos oss
 • Du har meldt deg på noe vi arrangerer

I tillegg bruker vi cookies (også kalt informasjonskapsler) på nettsiden vår. Ved å besøke nettsiden vår samtykker du til bruk av cookies. Popup-vinduet hvor du må godta eller avslå bruk av cookies kommer fra Hubspot som vi bruker for å optimalisere opplevelsen din av nettsiden. Vi har skrevet mer om hva vi bruker cookies under Punkt 2.

Andre opplysninger får vi indirekte av følgende årsaker:

 • En ansatt har ført deg opp som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har ført deg opp som referanse

1. Dine rettigheter

Har du spørsmål eller ønsker du å gjøre krav på informasjon du har rett på i henhold til loven? Send oss en e-post til hello@quesnay.com. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

Dine rettigheter er som følger:

 • Innsyn i egne opplysninger
  • Du kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg
 • Korrigering av personopplysninger
  • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende
 • Sletting av personopplysninger
  • I gitte situasjoner kan du også be oss slette opplysninger om deg
 • Begrensning av behandling av personopplysninger
  • I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger
  • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett il å protestere på vår behandling av opplysninger om deg
 • Dataportabilitet
  • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til en annen behandlingsansvarlig
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
  • Ta gjerne kontakt med oss hvis du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Dette gjør du ved å sende oss en begrunnelse for hvorfor du mener vi ikke overholder reglene til hello@quesnay.com.

Lyst til å vite mer om dine rettigheter i henhold til personopplysningloven? Sjekk ut dine rettigheter hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/ 

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

2. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Informasjonskapsler (Cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies identifiserer ikke deg personlig, men brukes av oss som et verktøy for å forbedre opplevelsen din når du besøker siden vår. Du kan velge å slå av cookies i nettleseren din.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Samtykke gir du ved å bruke vår nettside.

Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Dette gjøres i brukerens nettleser og du kan lese mer om hvordan å administrere informasjonskapsler på nettvett.no: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Våre cookies:

 • Episerver – Brukes hovedsakelig for å registrere informasjon som hvilken innloggingsmetode man bruker (for innloggede brukere) og hvilke sider man besøker.
 • Facebook og LinkedIn – Brukes for å måle trafikk mellom Facebook og vår nettside.
 • Google Analytics og Hubspot – Brukes for å samle inn statistikk om besøk og brukermønster på nettsiden. Dette vil si: hvordan du kom inn på siden, hvilke sider du besøker, hvor mange ganger du har vært på siden, osv. Dette gjør at vi kan forbedre og tilpasse din opplevelse på nettsiden vår.
  • Hubspot sine cookies har du mulighet til å godkjenne eller avslå når du besøker siden.
  • Dersom du ikke ønsker at besøksdataene dine skal registreres med Google Analytics kan du installere Google Analytics' nettlesertillegg. Dette vil også gjelde for alle nettsteder som bruker Google Analytics, og ikke bare quesnay.com.

E-postkommunikasjon

Du kan sende oss en e-post via kontaktskjemaet eller på e-post til hello@quesnay.com. Vi bruker TLS- kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e- postkommunikasjon med oss vil da være sikkert. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Våre webmailtjenester skanner all inn- og utgående e-post for virus og skadevare.

Videre behandling av din henvendelse medfører at vi vil lagre opplysninger som er nødvendige for å kunne besvare din henvendelse. Dette innebærer at vi lagrer din e-postadresse og vårt svar.

3. Nyhetsbrevet

Quesnay sender ut nyhetsbrev på e-post til alle som eksplisitt ønsker det. Nyhetsbrevet inneholder blant annet invitasjon til og informasjon om arrangementer i regi av selskapet, samt annet relevant faglig innhold og oppdateringer. For at vi skal kunne sende deg et nyhetsbrev på e-post, må du aktivt godkjenne dette. Vi sender E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev.

E-postadressen lagres i vår databehandlersystem, Hubspot, som administrerer og sender ut nyhetsbrevene. Hubspot har sin egne personvernerklæring som du kan lese her.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på "Unsubscribe"-lenken i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss på hello@quesnay.com

4. For våre kunder

Quesnay leverer dynamiske løsninger til sine kunder. Dette betyr blant annet at databehandling varierer i omfang og kompleksitet fra kunde til kunde. Databehandleravtalen mellom Quesnay og kunden tar for seg de individuelle behandlingsprosessene, men noe er likt for alle:

 1. Generell databehandling
 2. Våre plikter ovenfor våre kunder

Generell databehandling

Quesnay skal kun behandle personopplysninger i henhold til dokumenterte instrukser fra Behandlingsansvarlig og følge de rutiner og instrukser som Behandlingsansvarlig gjør gjeldende. Databehandleravtalen, Hovedavtalen, samt eventuelle instrukser generert gjennom e-post eller supporthenvendelser utgjør Behandlingsansvarliges instruksjoner om hva som gjelder for behandling av personopplysninger.

Våre plikter til kundene våre

 • Quesnay skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt skal gjelde i henhold til hovedavtalen eller dokumenterte instrukser.
 • Quesnay skal ikke behandle tilgjengeliggjorte personopplysninger med mindre det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene etter hovedavtalen.
 • Quesnay skal ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter med mindre behandlingsansvarlig godkjenner utleveringen.
 • Quesnay skal påse at all personell som behandler personopplysninger eller har tilgang til personopplysningene som behandles etter Databehandleravtalen har signert en taushetserklæring. Taushetsplikten vil fortsette å gjelde etter opphør av Databehandleravtalen.
 • Quesnay skal bistå Behandlingsansvarlig med egnede tekniske og organisatoriske tiltak for oppfyllelse av Behandlingsansvarliges plikt til å besvare forespørsel fra de registrerte i den grad det er mulig med hensyn til behandlingens art. Dette i henhold til Kap. 3 i GDPR.
 • Quesnay skal fremlegge for Behandlingsansvarlig all informasjon som er nødvendig for å dokumentere overholdelse av Databehandleravtalen.
 • Quesnay skal bistå Behandlingsansvarlige med å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til art. 32-36 i GDPR.
 • Quesnay kan si ifra til behandlingsansvarlige dersom de mener at instruksjonene de får fra behandlingsansvarlige er i strid med personvernloven og GDPR.


Ønsker du mer informasjon om vår databehandling av deg som kunde, kontakt oss på hello@quesnay.no.

5. Når du søker jobb hos Quesnay

Dersom du søker jobb hos Quesnay behandler vi noen opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Dette så vi har informasjon tilgjengelig for å kunne inngå en eventuell arbeidsavtale med deg.

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ett år før de slettes. De kan også slettes tidligere ved forespørsel. 

Sjekk ut stillingene våre her: https://quesnay.com/career/

 

Har du flere spørsmål angående personvern?

Ring oss: +47 22 98 98 80

Eller send en e-post til hello@quesnay.com