Til hoved innhold
Vi hjelper deg med egnethetserklæring

MiFID II: Egnethetserklæring og vår løsning

Gir du investeringsråd til ikke-profesjonelle kunder? Vi tilbyr en teknisk løsning på dine MIFID II-utfordringer.

Implementeringen av MiFID II i Norge bringer med seg nye krav til rapportering ovenfor ikke-profesjonelle kunder. I samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt har vi utviklet en rask og enkel løsning som oppfyller minimumskravene til MiFID II for skriftlig egnethetserklæring.

Vår regtech-løsning oppfyller følgende mål:

  • Oppfyller minimimumskravene til MiFID II for skriftlig egnethetserklæring
  • Er brukervennlig og effektiv, både for rådgivere, investorer og ledelse
  • Minimerer compliancerisiko
  • Har rask implementering
  • Standardisert integrasjoner med mulighet for tilpasninger og justeringer for hvert enkelt foretak

Hvordan ser den ut, og hvordan fungerer den?

I lovforslaget for norsk implementering av MiFID II, som ble lagt frem av Verdipapirlovutvalget 20. januar 2017, stilles det følgende krav til det man kaller egnethetserklæring:

Verdipapirforetak skal ved ytelse av investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle kunder gi kunden en erklæring om egnethet hver gang det ytes rådgivning
Kort oppsummert skal egnethetsdokumentet:

  • Være en sammenfatning (outline) av investeringsrådet og hvordan det er egnet for kunden (svarer til kundens preferanse, mål og andre egenskaper)
  • Gis før gjennomføring av transaksjonen (åpnet for unntak ved bruk av fjernkommunikasjon)
  • Etterfølgende egnethetserklæringer må kun omhandle endringene i porteføljen

Vi har utviklet en løsning som kan kobles opp mot din eksisterende infrastruktur (SuperOffice, Tradex, e.l.), og på den måten sømløst integreres i både rådgivere og kunders dashboard.

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon om hva vår løsning innebærer? Send oss en mail for en demonstrasjon og en uforpliktende prat.

Digital onboarding & GDPR

Trenger vi alltid eksplisitt samtykke? Eller er det nok å gi kunden lett tilgjengelig, skreddersydd og tydelig informasjon om hva slags data du henter inn og hvorfor? Les fire «takeaways» fra vårt frokostseminar om GDPR. 

Les mer