Til hoved innhold

Din ultimate signeringsløsning

Både enkle og komplekse signeringsoppdrag kan være problematisk for mange bedrifter. Vår digitale signeringsløsning effektiviserer signeringsprosessen og gjør det mulig å sende flere dokumenter til flere signaturberettigede i ett og samme oppdrag. Ikke bare er det brukervennlig for de ansatte, men også kunden som signerer med norsk BankID og enkelt kan lagre og håndtere sine signerte dokumenter.

Digital signing

Construo eSign

Construo eSign med signeringsmatrise er din ultimate løsning for enkle og komplekse signeringsprosesser og tar for seg ulike scenarioer:

  • Effektiv levering og håndtering av dokumenter og signeringsforespørsler for både den ansatte og sluttbrukeren
  • Enkel signering med norsk BankID i en sikker kundeportal eller via e-post
  • Automatiserte prosesser ved signering av flere dokumenter, samt oppfølging med påminnelse 
  • Sikker lagring av signerte og usignerte dokumenter, inkludert metadata ved bruk av Construo Doc Store.
  • Administrasjon av tilgangsrettigheter, med hensyn til både private og juridiske enheter

Videodemo

I denne videodemoen tar vi deg gjennom vår Construo eSign-løsning, både fra den ansattes og sluttbrukerens/kundens perspektiv. 

Den ansatte kan i Construo eSign laste opp flere dokumenter, legge til flere signaturberettigede og velge hvem som skal signere hvilket dokument – alt i ett signeringsoppdrag.

Sluttbrukeren kan besvare signeringsforespørsel fra en portal eller en e-post. Denne signeringsprosessen er integrert med Signicat og norsk BankID.

Psst! Har du sett den forrige demoen for Construo KYC kan du hoppe rett til 1:04 hvor selve demoen starter. 

client assessment

Hva du får

Standardoppsettet for Construo eSign består av følgende mikrotjenester:

  • Dokumentportal som gir kunder sikker tilgang til dokumenter og signeringsforespørsler på nett. Kan også forenkles med signering via e-post. 
  • eSign eller KYC Portal gir ansatte tilgang til å administrere tilgangsrettigheter til dokumenter, samt opprette signeringsforespørsler.
  • eSign API håndterer kommunikasjon med Signicat, sender e-postpåminnelser og videresender signerte dokumenter på e-post eller til Doc Store.
  • Doc Store for lagring av dokumenter, samt oversikt over tidligere versjoner, indeksering og metadata.
  • I tillegg kommer løsningen med integrert Auth Service og de nødvendige funksjonene innen tilgang og brukerrettigheter.

Løsningen kan tilpasses og skaleres opp og ned etter hvilke behov dere har. 

Sjekk ut andre mikrotjenester i Construo-systemet

Woman at desk

Book en demo

Andre relevante sider

Din guide til hvitvaskingsloven: Last ned Sounder-kartene

Ingensteds møter forvaltere: Les om Securities Disrupted 2019 

Ikke sikker på hva du ser etter? Vi skreddersyr din løsning