Til hoved innhold

Den regulatoriske sandkassen: Sluttrapport

Fra mai 2020 til desember 2020 har vi deltatt i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for Fintech. Månedene i sandkassen har vært preget av spennende samtaler med Finanstilsynet rundt regulatoriske avklaringer for å kunne innovere innen antihvitvaskingsarbeid. Nå er sluttrapporten ute med innsikt i prosessen, prosjektet og de regulatoriske problemstillingene som har blitt diskutert.

Deltakelsen i Norges første regulatoriske sandkasse har gitt Quesnay en unik mulighet til å diskutere problemstillinger som opptar våre kunder i bank og finans og for å kunne skape løsinger som tilfredstiller regulatoriske krav samtidig som det effektiviserer arbeidshverdagen til rapporteringspliktige. Både Quesnay og Finanstilsynet oppfatter deltakelsen som svært verdifull.

"Finanstilsynets vurdering er at prosjektet med Quesnay har vært vellykket, og i tråd med de mål som er satt for den regulatoriske sandkassen. Arbeidet har bidratt til økt kunnskap og avklaringer på et område som er av stor samfunnsmessig betydning. I tillegg ble det identifisert problemstillinger som vil være til nytte i Finanstilsynets videre arbeid" sier Vidar Stjern Nordtømme, i Finanstilsynets oppdatering om sluttrapporten.

Sluttrapporten kan du lese her

sandkasse Ws cropped.jpg

Vil du vite mer?

Kontakt markedsfører Isabella Giardina på isabella@quesnay.com for mer informasjon om vår deltagelse i den regulatoriske sandkassen, vårt fokus på innovasjon og våre løsninger. Les våre tidligere oppdateringer om deltakelsen her og her.